TEKSTOWA KARTOTEKA OSOBOWA PRZEMYŚLAN

Wybór i opracowanie Anna Siciak

A

Adamowski Mieczysław - MoGi, Altbauer Mojżesz - ZA, Ardel Karol1 - TP, Artwińska Maria - SłAr,  Artwińska Maria2 - JK,

Arłamowski Kazimierz - MoGi, Arłamowski Kazimierz Karol - MD, Arłamowski Kazimierz2 - ZK, Aszer Anszel - Słown,

Ataman Julian - SłowPow, Ataman Julian2 - AB,  Axer Aleksander - ZA, Axer Anatol - ZA, Axer Filip - ZA, Axer Józef - ZA,

Axer Maurycy - ZA, Axer Otto - MT

 

B

Balicki Jan Wojciech - GB, Balicki Jan Wojciech2 - TŚ, Baranowski Wojciech - PN, Barda Franciszek1 - TŚ, Bartusówna Maria - ZS,

Bartusówna Maria2 - EL, Barącz Jan - TP, Baumfeld-Boleski Andrzej i Gustaw - JS, Bąkowski Stefan - TP, Betański Wacław - PN,

Bełch Józef - KB, Bialic Dominik - TŚ, Biedron Jan - ZB, Bielawska Maria - TP-SB, Bielawska Maria - TP.NP,

Bielawski Stanisław1 - TP.SB, Bielawski Stanisław - TP.Pogr, Bienenstock Adolf - Słown, Bienenstock Adolf1 - TP.NP,

Bień Adam Janusz - ZS.SB. Bilan Włodzimierz1 - KK, Bilan Włodzimierz2 - ZS, Birnbach Aleksander - TO,

Błażejowski Mikołaj - PN, Błażek Bolesław1 - TP.NP, Błażek Bolesław2 - TP.SB Błażowski Mieczysław – LF, Bogdański Henryk – LF,

BOJARSKA Michalina1 - TP.NP, Bojarski Władysław1 TP.NP, Bojarski Władysław2 TP.SB, Brzeziński Jerzy – AC,

Brzeziński Kazimierz1 - JFrankiewicz, Buchwald Feliks TŚ.SB, Budynowa Kazimiera1 TP.NP, Budynowa ze Smutnych Kazimiera2 TP.SB,

Bury Joanna - lew. Bystrzycki Przemysław1, Bystrzycki Przemysław2 EL.SB, Bystrzycki Tadeusz2 - AS.SB,

 

C

Charzewski-Kmita Tadeusz1. TPSB, Chirowski Rudolf1- TP.NP, Chirowski Rudolf2 TP.SB, Chrzanowski Stanisław1 – MKCh

Ciepanowska Olga TP.NP, Ciepanowski Cyryl TP.NP, Czajkowski Karol – TP, Czechowicz Konstantyn AK.SB,

Czerlunczakiewicz Cyryl TP.NP, Czerny Emil – RK, Czyński Apoloniusz - KS.Biul.TPN

 

Ć

Ćwikowski Franciszek TP.SB

 

D

Deutsch Helena AS, Dobrowolski Tadeusz - Nekr.Pogr., Doliński Franciszek TP.NP, Dorożyński Arseni1 TP.NP, Drohojowski Jan – PN,

Drzewicki Maciej – PN,  Dubrawski Paweł Konstanty – PN, Dudziński Stanisław – TŚ, Duldig Karl – MT, Dworski Aleksander – GB,

Dziaduski Jan – PN, Dziedzic Mieczysław – MoGi, Dzik Jan - MoGi, Dzikowski Michał AS.TKOP, Dżułyński Mikołaj AS.SB

 

E

Eberhard Franciszek – Skoś, Ehrlich Stanisław – ZA, Ekiert Tekla1 TP.NP, Ekiertówna Maria1 TP.NP, Erter Izaak – KDM,

Eryk von Winsen - PN

 

F

Fałat Józef – TŚ, Federkiewicz Jakub – TŚ, Federkiewicz Jakub2 – TŚ, Federkiewicz Piotr2 – TŚ, Fedyk Jan1 TP.NP, Fedyk Jan2 TP.SB,

Felczyński Zygmunt1 – RZ, Felczyński Zygmunt2 – ZKW, Felczyński Zygmunt3 – JO, Felczyński Zygmunt4 ZB.SB,

Fifagrowicz Nogowa Maria1 – JO, Fifagrowicz-Nogowa Maria2 – AF, Fifagrowiczowa Wanda – MFN, Firlej Henryk - PN,

Fischer Karol Józef - TŚ, Fischer Karol Józef2 – TŚ,  Fischer Karol1 - TP.RG,

Fischer Karol2 TP.SB, Fischerówna Anna1 TP.SB, Fischerówna Anna2 TP.NP, Frank Wincenty TP.RG, Fredro Aleksander Antoni - PN

 

G

Galant Józef1 – AR, Galant Józef2 EL, Galant Wojciech-TŚ.SPTK,  Galikowski Kazimierz – TP, Gamrat Piotr – PN,

Gamska Łempicka Jadwiga1 – ZS, Gamska-Łempicka Jadwiga2 – PG, Gamski Franciszek – ZF, Garlicki Apolinary1 TP.NP,

Garlicki Apolinary2 TP.SR, Gawroński Andrzej – Asar, Gawryś Tadeusz AW.SR, Gembicki Piotr – PN, Gilewicz Aleksy1 – ZKW,

Glazer Jakub – PN, Głodowski Roman – TŚ, Goliński Stanisław1 TP.NP, Goliński Stanisław2 TP.SR, Gorzeński Zygmunt – ZA,

Gołaszewski Antoni – PN, Goślicki Wawrzyniec – PN, Górski Kazimierz1 SprGimn Grabiński Stefan KB.SR, Groch Bartłomiej1 TP.NP,

Groch Bartłomiej2 TP.SR, Grochowski Achacjusz – PN, Grochowski Tadeusz – ZK, Grosfeld Ludwik1 - ZA.Pal,

Grossfeld Ludwik2 - ZA.NP, Gross-Korczyński Feliks1 - FG-K, Gross-Korczyński Feliks2 - MM.100 lat fredreum

Grzegorczyk Stanisława – ZZ, Gurbiel Kazimierz – GB,

 

H

Hamczykiewicz Roman1, Hamczykiewicz Roman2, Hauser Leopold1 – PrzPr, Hauser Leopold2 – GB, Hauser Leopold3, Hawlicki Józef,

Hemerling Kazimierz – JF, Henner Bernard, Henner Bernard-junior, Herburt Walenty – PN, Heszel JoszuaSłown, Hibl Władysław1- TP,

Hibl Wladyslaw2, Hierowski Zdzisław – PG, Hirschler Maciej – PN, Hnydziński Stefan – SF, Hoff Bogumił – Słown,

Hoffmann-Fifagrowiczowa Wanda2 – IPR, Homplewicz Janusz – AR, Hozjusz Stanisław Józef – PN, Hrycek Kazimierz – ZA

 

I

Iglantowicz Ludwik – ZA

 

J

Jacyszynówna Stefania2, Jakiel Stanisław1 – TŚ, Jakiel Stanisław2 – PN, Jan z Targowiska – PN,  Jakubowski Stanisław – Jkos,

Jankowski Stanisław1 – Jkos, Jastrzębski Michał – TŚ, Jaszowski Stanisław – ZS, Jaxa-Rożen Irena - TP-NP,

Jeleń Gustaw2 - AS-SB, Jeleń Jan2 - AS-SB, Jeleń Paweł3 - AS-SB, Jodłowski Stanisław - TP-RG, Jordan Henryk1 – ZS,

Jordan Henryk2 – GB, Jurczyński Leon Edward1 - AF-TKOP, Jurek Stanisław - TP-NP, Juszyński Andrzej - AS-SB

 

K

Kadyi Henryk – Skoś, Kamińska Halina - ZofSok.RP, Kaput Wanda1-EG-SB, Kaput Wanda2-EG-NP, Karakulski Bronisław – TŚ,

Karpiński Józef - SF.100 lat Fredreum, Kisiel Wawrzyniec - TP-RG, Kleczeński Aleksander1-TP-NP, Kleczeński Aleksander2-TP-SB,

Kling Kazimierz – ZA, Kluk Stanisław - TP-NP, Kochowski Władysław – TŚ, Kolankowski Jerzy - TP-NP, Kolankowski Julian - TP-NP,

Kondrat Józef1 - JK.100 lat Fredreum, Kopko Maksym, Korczyński Michał2, Kostrzewska Barbara3, Kossowska Izydora - AF-TKOP,

Kotula Bolesław1 – JP, Kotula Bolesław2 - TP-RG, Kowal Juliusz1 – TP, Kozłowski Michał – AŁ, Kramarz Walerian1 – ZS,

Kramarz Walerian2 - AG.RP, Kratochwil Stefania - AF-TKOP, Krawczenko Ulana2 – AF, Krogulecki Roman - ZF.

Królikiewicz Władysław1-100 lat Fredreum,  Królikowski Hugo - ZF, Krukowski Józef, Krzanowski Wiktor - TP-RG, Krzen Edmund - ZF

Kubrakiewicz Julian1 - TP-RG, Kubrakiewicz Julian2 - TP-NP, Kubrakiewicz Julian3,  Kupka Józef - TG.RP, Kunysz Antoni,

Kuś Franciszek - TP-NP, Kwolek Jan - TP-RG, Kwolek Jan2,

 

L

Lasek Jan – TŚ, Lech Edward – TP, Leszczyński Edward – ZS, Lew Stefan – AF, Lewicki Anatol - JŁ Lewicki Marian - ZA,

Lewkowicz Wojciech2-TŚ.SB, Lieberman Herman-ZS.Pogr, Lisowski Bronisław.Pogr, Lorenz Edward-ZF.RP,

Lorenz Franciszek Ksawery1-TP.RG, Lorenz Franciszek2-TP.SB,

 

Ł

Łabuda Jan2 – TŚ.SB, Ładyżyński Bohdan – TP, Ładyżyński Bohdan2-TP.SB, Łakota Hryhorij, Ławrowski J. młodszy-SS.SB,

Ławrowski J. starszy-SS.SB, Łękawski Teofil Karol-TŚ.SB,Łukaszkiewicz Antoni-AK.SB,

 

M

Machowski Józef-Spr.Gimn, Majerski Ferdynand1-ZS.Pogr, Majerski Ferdynand2-San, Majerski Ferdynand3, Majkowicz Teodor-SS.SB

Makara Jakub-TŚ.SB, Malawski Artur-GB, Mantel Feliks-SS.ŻP, Marciak Karol-TŚ.TKOP, Maściuch Wasyl-SS.TKOP,

Michalec Julian-ZA.NP MICHNA Edward Marian2, Michna Edward1-AŁ.ŻP, Mieses Józef-ZA.RP, Mikulec Bronisław-AŁ.SB,

Mogilnickij Jan, Momidłowski Stefan1, Momidłowski Stefan2 TŚ.SB, Moszczański Karol-SK.Słow.lek, Mraz Józef-100 lat Fredreum,

Münnich Adam1-TP.RG, Münnich Adam2-TP.SB, Myśliwiec Jan – ZA.Pogr.

 

N

Nikodemowicz Jan-TŚ.SB, Nowak Anatol-TP.NP,

 

O

Oesterreicher Ignacy-ZA.RG, Oleksiewicz Stefan1-TP.NP, Oleksiewicz Stefan2-TP.SB, Opaliński Kazimierz2-100 lat Fredreum,

Opaliński Władysław-ZS.Pogr, Orzechowski Stanisław1-ZS.ŻP, Orzechowski Stanisław2-LF.NP, Osiecki Leon-SK.Słow.lek,

Osiński Kazimierz1-KW-RP Osiński Kazimierz Maria2-JK.SB, Osiński Michał i Kazimierz-GB.

 

P

Pacykowski Józef1-TP.SB, Pacykowski2-TP.NP, Panaś Józef-LF.PIK, Pasławski Włodzimierz-Spr.Gimn, Pawlikowska Lela-MT.SB,

Pawlikowski Michał-MT.SB, Pawłowski Franciszek Ksawery-TŚ.TKOP, Peiper Leon-ZA.NP, Pelczar Józef S.2-GB,

Pelczar Józef3-TŚ.TKOP,Piątkiewcz Marian1-TP.TKOP, Piątkiewicz Marian2-TP.RG, Piątkiewicz Stanisław Ferdynand - AS.SB,

Piątkiewicz Stanisław1-TP.NP Piątkiewicz Stanisław2-TP.TKOP, Piekło Tadeusz1-ZS.NP, Piekło Tadeusz2-ZS.SB, Pilch Marcin-TP.NP,

Pilecki Marceli-ZiemPrzem. Pitula-Rożniatowska Irena-AF.TKOP, Polaczkówna Maria2-JŁ.SB, Polański Tomasz bp-TŚ.TKOP,

Polański Tomasz ks-TŚ.TKOP, Poznański Adam-TP.NP, Przyjemski Feliks-SK-K.RP, Puchalski Stanisław-JAR.RP,

 

R

Rachalski Alfred-TP.RG, Rezner Jan-SK.Słow.lek., Robliczek Helena-AS.TKOP, Robliczek Juliusz Ryszard-AS.TKOP

Rokowska Krystyna2-KW.SB, Rose Henryk1-TP.NP, Rose Henryk2-TP.SB, Rose Maksymilian-ZA.NP,

Rutkowski Adam Mieczysław-TP.TKOP,   

 

S

Sawicki Włodzimierz-ZiemPrzem., Sawiczewski Józef-SK.Słow.lek., Schaller Maria-EG.NP, Schwarz Leon - AS.SB

Seidler Andrzej-AS.TKOP, Siwiec Ryszard-GB, Skorska Olga.AntSar, Skorski Zygmunt1-TP.NP, Skorski Zygmunt2-TP.SB

Skowronek-Horecki Andrzej1-TP.NP, Stieberowa Helena - TP.-NP, Suchan Karol,

 

T

 

U

 

W

 

Y

 

Z

Poprzednia wersja Kartoteki: www.pbp.webd.pl/tkop

 

Montaż kartoteki: Henryk Lasko