Tomiczek Stanisław (1902–1941). Nauczyciel, działacz polityczny. Ur. w Cieszynie. Jako ochotnik wstąpił do służby wojskowej w 10. pułku piechoty ziemi cieszyńskiej (1918). Uczestnik akcji plebiscytowej. Członek Tajnej Organizacji Wojskowej. Studiował na Uniwersytecie we Lwowie (1921–1927). Nauczyciel szkół średnich we Lwowie, Radziechowie, Przemyślu, Katowicach i Rybniku. Dyrektor Śląskiego Zakładu Wychowawczego (od 1936), a później Szkoły Pracy Społecznej w Cieszynie. Przewodniczący Komitetu Opieki nad Uchodźcami w Czechosłowacji (1936–1938). Przewodniczący komitetu redakcyjnego „Głosu Stanu Średniego” Członek Komitetu Walki o Śląsk za Olzą w Cieszynie (1938). Po przyłączeniu Zaolzia do Polski zamieszkał w Nowym Boguminie, gdzie był dyrektorem Szkoły Pomocy Społecznej oraz gdzie również zorganizował Komitet Opieki nad Uchodźcami w Czechosłowacji. Zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.