Trzebicki Andrzej, (23 XI 1607 – 28 XII 1679) biskup przemyski, biskup krakowski. Studiował w Kaliszu, Krakowie i Rzymie. Po święceniach proboszcz w Prochach, kanonik płocki (1633), gnieźnieński (1642), krakowski (1644), prepozyt płocki, opat komendatoryjny w Czerwińsku. Sekretarz królewski i podkanclerzy koronny (1654). 7 XII 1654 prekonizowany biskupem przemyskim, rządy w diecezji objął 3 II 1656, 25 II 1658 przeniesiony na biskupstwo krakowskie. Przeprowadził wizytację diecezji, rozwinął budownictwo sakralne i przyczynił się do rozwoju seminariów duchownych; dobrodziej zakonów.

 

Piotr Nitecki, Biskupi kościoła w Polsce, Warszawa 1992, s. 211