Urbański Wojciech, fizyk – ur. 1820 w Dubrawce pod Żurawnem, zm. 1889; pierwsze nauki pobierał w Brzeżanach i Stanisławowie, dalsze u Jezuitów w Tarnopolu, uniwersytecie we Lwowie i Wiedniu. Do roku 1848 wykładał w gimnazjum w Przemyślu kolejno filozofię, matematykę i fizykę. W roku 1849 został skryptorem, a 1852 kustoszem przy bibliotece uniwersytetu lwowskiego. W roku 1857 został profesorem fizyki przy tymże uniwersytecie, a w 1859 bibliotekarzem biblioteki uniwersytetu. Dzieła jego są: Fizyka elementarna (Lwów, 1849); Geometria (1851); Vorträge über die höhere Phisik (1857), oraz toż samo przerobione pt. Theorie des Potenzials und seine Anwendung aut Electricität (Berlin, 1864); Fizyka umiejętna (2 t., Warszawa, 1867), Zasady fizyki (1867); Pisma pomniejsze (1868) i in. Oprócz tego w wielu pismach pomieścił znaczną liczbę rozpraw.

Encyklopedia powszechna, t. XV Warszawa 1903, s. 31