Szanowni Państwo!

 

            Oddajemy do Państwa użytku Tekstową Kartotekę Osobową Przemyślan. Została przygotowana dla osób interesujących się dziejami miasta. Zawiera artykuły prasowe (m.in. z „Pogranicza” i „Życia Przemyskiego”), opracowane przez dziennikarzy i pasjonatów, przybliżające w sposób przystępny najważniejsze wiadomości o znanych postaciach. Włączono również biogramy zaczerpnięte z dostępnych słowników (pod każdym tekstem zamieszczono źródło). Skracamy w ten sposób drogę poszukiwań, eliminując wertowanie kartotek, słowników, encyklopedii, czasopism i in. Ten sposób przekazania informacji ma na celu ułatwienie dostępu do opracowanych dotąd tekstów (cytowanie materiałów na ogólnie znanych zasadach dotyczących praw autorskich). Zarazem stanowi zbiór materiałów do słownika biograficznego przemyślan, który w przyszłości ma powstać. Kartoteka pokaże obok osób znanych, których biogramy możemy znaleźć w wielu źródłach, także nazwiska zapomniane, równie ważne, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę potencjalnym badaczom. Kiedy sięgamy po publikacje dotyczące dziejów miasta, otrzymujemy niekiedy zestaw nazwisk ludzi, o którym wiadomo tylko, jaką pełnili funkcję lub jaki zawód wykonywali. Czasem brak jest nawet imion. W swoim czasie były to postaci, które wiele wniosły w rozwój miasta, a dzisiaj nie znamy nawet podstawowych danych na ich temat. Miasto z tak bogatą tradycją jak Przemyśl ma wiele osobistości, o których należy pamiętać, a przede wszystkim poznać. Bardzo wiele w tym kierunku zostało w ostatnich latach zrobione i opublikowane (przede wszystkim warto sięgnąć po „Przemyski Informator Kulturalny”, „Rocznik Gimnazjalny”, „Premislia Christiana”, „Galicję”, „Kresy”, „Studia Przemyskie”, „Niedzielę Przemyską”, „Nasz Przemyśl”, „Quod Libet”). Dotychczas jednak prawie w ogóle nie zostały opracowane środowiska przemyskich starostów, urzędników, w tym także w niewielkim stopniu burmistrzów, prawników, inżynierów, przedsiębiorców, fotografów, rzemieślników, architektów oraz budowniczych i innych.

Mamy nadzieję, że Tekstowa Kartoteka Osobowa Przemyślan, która będzie systematycznie powiększana, będzie przydatna także dla uczniów, przygotowujących referaty o tematyce regionalnej.

 

Anna Siciak

kontakt: siciak@biblioteka.przemysl.pl