Zachariasiewicz Franciszek (1 1770 – 12 VI 1845) biskup tarnowski, biskup przemyski. Święcenia przyjął w obrządku ormiańskim (1795). Po studiach we Lwowie profesor na tamtejszym uniwersytecie. W 1812 r. przeszedł na obrządek łaciński. Kanonik kapituły metropolitalnej we Lwowie (1816), rektor Uniwersytetu Lwowskiego (1926 – 1927) i wikariusz kapitulny archidiecezji (1833 –1834). Prekonizowany biskupem tarnowskim 1 II 1836, sakrę biskupią przyjął 24 IV 1836, ingres do katedry odbył 12 V 1836. Podniósł poziom studiów filozoficzno–teologicznych duchowieństwa. 13 VII 1840 przeniesiony na biskupstwo przemyskie, w którym rządy objął 11 X 1840.

Piotr Nitecki, Biskupi kościoła w Polsce, Warszawa 1992, s. 232