Zamoyski Jan (? – 1 I 1655) biskup bakowski, biskup przemyski, biskup łucki. Dominikanin, gruntownie wykształcony w naukach świeckich i teologii, profesor w studium zakonnym i przeor w Krakowie. Mianowany na wniosek Zygmunta III Wazy biskupem bakowskim 18 VII 1633, oskarżony był o zaniedbywanie diecezji. 9 XII 1649 mianowany biskupem przemyskim, ingres odbył 24 IV 1650. Nie objął przed śmiercią urzędu biskupa łuckiego, na który mianowany został 19 X 1654.

Piotr Nitecki, Biskupi kościoła w Polsce, Warszawa 1992, s. 234