Zbąski Jan Stanisław (1629 – 21 V 1697) biskup przemyski, biskup warmiński, administrator apostolski diecezji sambijskiej. Kanonik gnieźnieński, warszawski, krakowski i sandomierski, dziekan łowicki i opat komendatoryjny sulejowski. Współpracownik Jana III Sobieskiego, uczestniczył w wyprawie wiedeńskiej, poseł do Wenecji i Rzymu. 11 X 1677 prekonizowany biskupem przemyskim, rządy w diecezji objął 11 I 1678. Zorganizował seminarium duchowne i erygował sufraganię. 6 XII 1688 przeniesiony na biskupstwo warmińskie; był jednocześnie administratorem diecezji sambijskiej. Energiczny rządca diecezji, reprezentował interesy polityki polskiej, popadając na tym tle w konflikt z kapitułą.

Piotr Nitecki, Biskupi kościoła w Polsce, Warszawa 1992, s. 235