Ziembicki Grzegorz, ur. w 1806 r. w Samborze, ukończywszy nauki gimnazjalne, służył w wojsku polskim w Warszawie; następnie oddał się studiom lekarskim w Wiedniu. W 1831 r. pełnił obowiązki lekarza w szeregach walczących powstańców. Po otrzymaniu w 1832 r. stopnia doktora medycyny w Wiedniu, osiedlił się w Przemyślu, gdzie w 1848 r. sformował gwardię narodową. W 1855 r. przeniósł się do Lwowa; w 1861 r. został wybrany posłem na sejm krajowy z Przemyśla. 6 sierpnia 1882 r. obchodził we Lwowie 50-letni jubileusz otrzymania stopnia doktora medycyny.

S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 572