Zych Franciszek (ur. 17 IX 1853 w Korczynie – zm. 19 II 1934 we Lwowie). Ukończył gimnazjum w Rzeszowie w 1874; w l. 1874–1879 studiował na wydziale filozoficznym na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na seminarium Ksawerego Liskego; specjalizacja przedmiotowa historia, geografia. W l. 1880–1889 pracował jako nauczyciel w przemyskim gimnazjum państwowym. Uczył historii, geografii, języków polskiego i niemieckiego. Należał do przemyskich towarzystw oświatowych i społecznych. Przeniesiony do Lwowa (IV Gimnazjum – 1889), następnie Drohobycza (1889–1893), gdzie pracował w tamtejszym gimnazjum na stanowisku nauczyciela rzeczywistego. W 1894 r. został mianowany profesorem szkoły średniej i podjął pracę w Gimnazjum Franciszka Józefa (1894–1895). Pracował w niższym gimnazjum w Buczaczu w l. 1895–1921, gdzie pełnił funkcję dyrektora i uczył historii, geografii, psychologii oraz logiki. Zm. we Lwowie i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

 

J. Mleczak, Franciszek Zych, Przemyśl 1981; A. Puszka, Nauczyciele historii i geografii szkół średnich w Galicji w okresie autonomii, Lublin 1999, s. 345; data śmierci na podst. informacji wnuczki F. Zycha – A. Zych Sokołowskiej, złożonej w Archiwum Państwowy w Przemyślu: AP w Przemyślu 51-21/98.